فرخ تمیمی - شاعری در کشاکش طبیعت و شهر

 
 

 


     

«فرخ تمیمی» تعدادی از اشعارش را با صدای خود ضبط و جاودانه کرده است . برای شنیدن صدا و شعر او نیاز به نصب برنامه ی FlashPlayer  دارید.

در زیر 
، دفاتر شعر و اشعاری که دارای صدای «فرخ تمیمی» هستند آورده شده تا با انتخاب آنها متن و صدای «فرخ تمیمی» را بشنوید .

 

   
 1. نفرت
 2. شیر یا خط
 3. دردا  
 4. ... خواب  
 5. ترانه 1
 6. ترانه 2
 7. ترانه 3
 8. ترانه 4
 9. ترانه 5
 10. ترانه 6

     
 1. از سرزمین آینه و سنگ
 2. 1  
 3. 2  
 4. 5  
 5. 7  
 6. از حصار سال ها
 7.  مهتاب می دمد هنوز
 8.  در ارتفاع  
 9. پرواز 1  
 10. پرواز 2
 11. پرواز 3  
 12. پرواز 4  
 13. پرواز 5  
 14. لحظه  
 15. لحظه  
 16. صبور سال بد من  

 

     
 1. تاریخ مرگ
 2. دیدار
 3. عاشقانه 1
 4. عاشقانه 2
 5. عاشقانه 3
 6. عاشقانه 4
 7. عاشقانه 5
 8. عاشقانه 6
 9. عاشقانه 7

 

 

       
       
       
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com