فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 

       
     

این مجموعه همچنین شامل گزینه ای از دفاتر شعر " آغوش " و " سرزمین پاک " می باشد.

 

 

 1. در آینه ها
 2. بر مداری دیگر
 3. طرح 23
 4. سفر پیدایش
 5. پرسش
 6. عاشقانه
 7. نفرت
 8. شیر یا خط
 9. عاشقانه
 10. دردا
 11. ... خواب
 12. ترانه 1
 13. ترانه 2
 14. ترانه 3
 15. ترانه 4
 16. ترانه 5
 17. ترانه 6
 18. آن سوی تپه ها
 
   
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com