فرخ تمیمی - شاعری در کشاکش طبیعت و شهر

 
 
 

   

 
       
 
         

         
         
         
         
         
 
   
 
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com